Dezinfekce

Soubor opatření,směřujících k zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů.

Dezinsekce

Obor zabývající se hubením škodlivého hmyzu a ostatních členovců.

Deratizace

Soubor opatření směřujících k hubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců...

NONSTOP Pohotovost +420 608 879 263

Další služby

1. Ochrana dřeva

V rámci DDD činnosti provádíme komplexní mechanickou a chemickou ochranu dřevěných konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním v průmyslových a zemědělských objektech, ve veřejných budovách, v obytných domech a památkově chráněných objektech.

2. Likvidace plísní

Proč je výskyt plísní pro nás tak nebezpečný?
Protože plísně způsobují kromě poškození zdiva a nábytku i tyto zdravotní potíže:

 • bolesti hlavy, astmatická onemocnění, alergie dýchacích cest, oční alergie (slzení), kožní vyrážky a ekzémy, v některých případech i poškození plodu v těle matky.
 • ovlivňují krvetvorbu (nemoci jater) a svými spóry, kterými se rozmnožují, včetně jejich rozpadu, uvolňují toxiny nebezpečné zvláště pro lidský organismus.

Způsoby likvidace plísní

 • postřikem, nebo nátěrem fungicidními přípravky, případně injektáží zdiva
 • postřikem, nebo nátěrem biologickou cestou pomocí aktivního biopreparátu s dlouhodobou účinností.

3. Odchyt holubů v městském prostředí

Holubi se v hojné míře vyskytují ve městech, kde nacházejí příznivé podmínky k obživě a hnízdění. Následkem toho se však přemnožují a působí značné škody na domovním fondu, v hospodářství a na lidském zdraví.

Snahy tlumit početnost tohoto druhu často narážejí na odpor veřejnosti, která v holubech spatřuje tradiční oživení městského prostředí. Ochránci stavebních památek, ekonomové a zdravotníci však mají opačný názor. Holubi poškozují domy i památky jednak mechanicky drápky a vyklováváním, ale především chemicky. Silně kyselá reakce deštěm rozmývaného trusu rychle rozrušuje příslušný materiál a umožňuje jeho další destrukci zvětráváním apod. Průměrná roční produkce trusu je 2,5 kg na 1 holuba.

Městské populace holubů mohou být zdrojem onemocnění přenosných ze zvířat na člověka (ornitóza, ptačí tuberkulóza, klíšťová encefalitida, salmonely toxoplasmóza a další).

Holubi se dožívají maximálního věku 15 let, přičemž jeden hnízdící pár odchová ročně kolem 3 - 6 mláďat.

Bohužel, zatím žádná ze známých a běžně použitelných metod není schopna tento druh z městského prostředí zcela eliminovat, proto se hubení městských holubů čím dále častěji, zvlášť poslední dobou, stává stálým integrovaným bojem se závažnými škůdci, jako je tomu např. u hubení potkanů.

Odchytové práce

Odchytové práceprovádíme pomocí speciálních odchytových zařízení (klecí) vybavených systémem tzv. běhaček, který brání holubům zpětnému úniku ven. Uvnitř a vně odchytových zařízení bývá umístěna potravní návnada a napáječka s vodou. Odchycení holubi jsou z odchytových zařízení v pravidelných intervalech 2 - 3 x týdně vybíráni a následně poté převezeni k usmrcení u smluvně dohodnutého veterinárního lékaře.

Veškeré regulační zásahy provádíme v souladu s Metodickým doporučením SZÚ a se zákonem na ochranu zvířat.

Dále provádíme

 • Ochranu objektů proti vstupu holubů + montáže hrotového systému proti dosedání holubů
 • Úklid holubího trusu
 • Speciální úklidové práce

V extrémních podmínkám prostředí, např. ve značně znečištěných bytech s velkým množstvím komunálního, biologického a jiného odpadu, kde okolním nájemníkům hrozí bezprostřední nebezpečí onemocnění infekčními chorobami, jako např. žloutenkou, nebo salmonelou, případně rozšíření populace hmyzích škůdců. Práce jsou obvykle spojené s dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, např. v bytech po zemřelých, nebo v bytech dlouhodobě neobývaných.

Běžné úkony při provádění speciálních úklidových prací

 • dezinfekce prostor
 • vyklizení prostor + průběžná dezinfekce
 • odvoz a likvidace odpadů
 • úklid ve společných prostorách a u stání kontejnerů
 • provedení dezinsekčního postřiku, případně následného provedení deratizace

NONSTOPPohotovost
608 879 263

Rady a články

Proč odbornou firmu?

Hubení škůdců - udělat si sám nebo pověřit odbornou firmu? Rozhodnutí je často závislé na nákladech! Z důvodů…

číst dál

Poptávka