Dezinfekce

Soubor opatření,směřujících k zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů.

Dezinsekce

Obor zabývající se hubením škodlivého hmyzu a ostatních členovců.

Deratizace

Soubor opatření směřujících k hubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců...

NONSTOP Pohotovost +420 608 879 263

Deratizace

Deratizace znamená soubor opatření směřujících k hubení nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektů.

Ohrožení zdraví, vyplývající z přítomnosti potkanů, krys a myší, je zcela reálné. Tyto druhy mohou přenášet původce onemocnění, jakými jsou například mor, tyf, paratyf, Weilova žloutenka a leptospiróza.

Hlodavci jsou nebezpeční nejen z hygienického, ale i z hospodářského hlediska. Svým požerem a výkaly způsobují škody na surovinách ve všech fázích výroby a zpracování, na inženýrských sítích a na technických zařízeních všeho druhu.

K hubení hlodavců používáme široké spektrum rodenticidních nástrah II. a III. generace tuzemské i zahraniční výroby s rozličnými účinnými látkami a chuťovými atraktanty do jakéhokoliv prostředí.

Jednotlivé zásahy provádíme kladením potravních nástrah do speciálních deratizačních krmítek. Nástraha je tím částečně chráněna před domácími zvířaty a dětmi. Pro aplikaci nástrah v suchém, nebo vlhkém prostředí používáme plastové deratizační staničky různých velikostí a tvarů dle zjištěného hlodavce a požadavků hygienických norem. Do kanalizačních šachet nástrahy pokládáme nebo zavěšujeme.

V rámci stálé ochrany objektů doporučujeme zákazníkům výhodný systém trvale položených nástrah s kontrolní činností – tzv. deratizační monitoring.

Při tomto systému provádíme pouze obměnu nástrahového materiálu, případně poškozených staniček. Další nespornou výhodou je skutečnost, že je objekt před škůdci do doby obměny položených nástrah trvale chráněn. Součástí deratizačních zásahů je zároveň zjišťování přístupových cest hlodavců a na přání objednatele i jejich zajištění.

Doporučené termíny: deratizaci je vhodné provádět preventivně minimálně 2 x v roce –,na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim ( období, kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do objektů), dále dle požadavků a potřeb objednatele. Četnost zásahů a způsob provedení vždy předem s klientem konzultujeme.

Deratizační zásahy provádíme etapově – tzv. pulzní metodou. Ta spočívá v aplikaci menšího množství nástrahového materiálu do více míst v objektu, pravidelnou kontrolou úbytku a postupným doplňováním nástrahového materiálu.

Postup deratizačních prací

1. Prohlídka objektu

Před zahájením deratizace provádíme průzkum objektu, při kterém zjišťujeme druh hlodavce, jeho přístupové cesty do objektu a současný stav infestace (napadení). Poté stanovíme druh a množství deratizačního přípravku, který v objektu použijeme.

Stupeň infestace (napadení) ozn. č. 1 – 3 je většinou posuzován podle různých ukazatelů (přímým pozorováním výskytu hlodavců, množstvím čerstvého trusu a stop po hlodání, vyhrabaných děr uvnitř objektů a na travnatých plochách městských sídlišť a v okolí kanalizačních šachet), dále podle množství odebraných návnad a nástrah.

2. Položení nástrah

Nástrahy uvnitř objektů klademe do deratizačních staniček. Do kanalizačních šachet nástrahy pokládáme, nebo zavěšujeme.

3. Kontrola úbytku nástrah a doplnění

Nástrahy doplňujeme v týdenních až 14 denních intervalech do té doby,dokud dochází k požeru.Je to nejefektivnější způsob provádění deratizace, při kterém nedochází ke zbytečnému plýtvání přípravků a zatěžování životního prostředí. V případě potkanů lze pouze tímto způsobem docílit maximálního snížení jejich populace v dané lokalitě, kde se deratizace provádí.

NONSTOPPohotovost
608 879 263

Rady a články

Proč odbornou firmu?

Hubení škůdců - udělat si sám nebo pověřit odbornou firmu? Rozhodnutí je často závislé na nákladech! Z důvodů…

číst dál

Poptávka