Dezinfekce

Soubor opatření,směřujících k zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů.

Dezinsekce

Obor zabývající se hubením škodlivého hmyzu a ostatních členovců.

Deratizace

Soubor opatření směřujících k hubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců...

NONSTOP Pohotovost +420 608 879 263

Rus domácí (Blattella germanica L.)

Biologie:

 • rus domácí patří k hmyzu s tzv. proměnou nedokonalou.
 • vajíčka se vyvíjejí v charakteristických kokonech – ootékách, které ční samici ze zadečku.
 • kokon je u rusa dlouhý cca 5 – 6 mm.
 • samice vytvářejí během svého života asi 7 ooték (pouzder s vajíčky o množství cca 30 – 50 ks), ze kterého se nymfy líhnou vzápětí po tom,co ho samice odloží.
 • inkubační doba ootéky: 2 – 5 týdnů podle teploty okolního prostředí.
 • vývojové stadium od vajíčka po dospělce trvá dle teploty 2 – 7 měsíců.
 • maximální délka života: 6 měsíců, v laboratorních podmínkách až 1 rok

Škody a rizika způsobená výskytem rusa domácího:

Rusa domácího řadíme mezi nejzávažnější škůdce nejen domácností, ale i potravinářských a jiných provozů. Pasivně přenáší patogenní zárodky např. bakterie rodu Salmonella. Z dorsálních žláz produkuje nepříjemný zápach, který se při výskytu silných populací stává skutečnou obtíží. Je to typický všežravec, který v případě nedostatku vhodnější potravy žere vše poživatelné, a to včetně papíru či textilu. Dokáže velmi dlouho hladovět, vyžaduje však častější přístup k vodě.

Díky svému tzv. agregačnímu feromonu, který vylučuje, může tento druh hmyzu po generace vyhledávat stále stejná místa a přežívat na nich. Rusi i švábi jsou noční tvorové, přes den bývají skryti v nejrůznějších úkrytech. V noci vylézají za potravou tzn. ve dne je lze spatřit pouze při značném přemnožení!! Nymfy rusa domácího se dokáží ukrýt v mezerách až neuvěřitelně úzkých (0,5 mm). Dospělí rusi se vtěsnají do otvorů širokých i 2 mm. Vzhledem k tomu, že rus velmi dobře leze, můžeme jej najít ve všech výškových hladinách místnosti.

Chování:

 • noční živočich, dobře leze i po skleněném povrchu atd.
 • dává přednost teplotě okolo 25 – 32 o C, teploty nižší než – 4o C nebo vyšší než 40 o C jsou pro rusa smrtelné již po 12 hodinách.
 • úkryty: tmavá místa, teplá a vlhká (např. pod lednicemi a kuchyňskými linkami, v motorech strojů a zařízení, blízko akvárií, v koupelnách, výrobnách potravinářských surovin atd.)
 • patogenní přenos choroboplodných zárodků a roztočů

Šíření:

 • aktivně se rozlézají do blízkého okolí
 • mohou být přenášeni v zavazadlech, nebo z jiných provozů při transportu zboží a potravin

Prevence:

 • dodržování hygieny a pravidelný úklid
 • tam, kde je to možné, vyplnit škvíry a pukliny ve zdech, např. ve velkokuchyních

Doporučený postup dezinsekčních prací:

Vzhledem k jednotlivým typům objektů a technickým podmínkám doporučujeme jako nejvíce vhodnou alternativu – aplikaci požerové nástrahy ve formě gelu, nebo pasty, případně bariérový postřik. Ošetřeny by přitom měly být nejen prostory, kde byl výskyt zjištěn, ale i prostory přilehlé, tzn. sousedící byt. jednotky nad a pod zamořenými prostory + těsně sousedící.

Dezinsekční zásahy doporučujeme provést etapově následujícím způsobem:

I.etapa dezinsekční zásah: aplikace požerové nástrahy, případně bariérový postřik

II.etapa dezinsekční zásah v časovém intervalu 4 – 6 týdnů od provedení I. etapy zásahu

III. etapa 4 – 6 týdnů po provedení II. etapy dez. zásahu – instalace feromon. lapačů švábovitého hmyzu

- dále doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu feromon. lapačů a v případě nálezu škůdce dezinsekční zásah opakovat přibližně ve 2 měsíčních intervalech do vyhubení.

NONSTOPPohotovost
608 879 263

Rady a články

Proč odbornou firmu?

Hubení škůdců - udělat si sám nebo pověřit odbornou firmu? Rozhodnutí je často závislé na nákladech! Z důvodů…

číst dál

Poptávka