Dezinfekce

Soubor opatření,směřujících k zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů.

Dezinsekce

Obor zabývající se hubením škodlivého hmyzu a ostatních členovců.

Deratizace

Soubor opatření směřujících k hubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců...

NONSTOP Pohotovost +420 608 879 263

Mravenec faraón ( Monomorium pharaonis L.)

Biologie:

  • hmyz s proměnou dokonalou
  • v mírném pásmu má hnízda výhradně uvnitř budov
  • v hnízdě je mnoho samic – královen ( hnědožluté s tmavší hlavou 3,5 – 4,5 mm), královna během svého života naklade asi 300 vajíček
  • dělnice ( hnědožluté s tmavším koncem zadečku – 2,5 mm)jsou sterilní samice, které pečují o larvy a shánějí potravu
  • samci ( černohnědí se světlýma nohama – 3 mm) okřídlení,brzy po spáření hynou
  • vývojové stadium od vajíčka po dospělce trvá dle teploty přibližně 6 týdnů při teplotě 27oC a 80% vlhkosti vzduchu
  • délka života samice (královny) je asi 12 měsíců, dělnice a samci asi 20 týdnů

Chování:

mravenec faraón staví svá hnízda povětšinou na nepřístupných místech např. za kachlíky nebo dřevěným obložením stěn, v konstrukci nábytku. Vyhledává teplá a vlhká místa (např. pod lednicemi a kuchyňskými linkami, v motorech strojů a zařízení, blízko akvárií,v koupelnách, výrobnách potravinářských surovin atd., dává přednost teplotě okolo 25 – 27 o C)

potrava:

všežravec, dává přednost masu, žere i ostatní potraviny i živočišného původu, též mrtvý hmyz

Škody:

vyjímečně nepříjemný škodící hlavně v kuchyních, nemocnicích, různých institucích a v domácnostech

úkryty:

tmavá místa – patogenní přenos choroboplodných zárodků a roztočů může přenést bakterie původců různých onemocnění a může pronikat pod obvazy krvácejících poranění

Šíření:

šíří se především štěpením kolonií např. přenosem při stěhování nábytku a jiných materiálů, v nichž jsou lokalizována hnízda a aktivně se rozlézají do blízkého okolí. Mohou být přenášeni i v zavazadlech, nebo z jiných provozů při transportu zboží a potravin, přičemž jednotlivé dělnice nejsou schopny založit novou kolonii.

Prevence:

dodržování hygieny a pravidelný úklid tam, kde je to možné, vyplnit škvíry a pukliny ve zdech, např. ve velkokuchyních udržovat potraviny uzavřené v těsných nádobách nebo na chladných místech

Hubení:

při hubení musí být zničeny současně všechny kolonie v celém objektu, toho lze dosáhnout jen účinnými specifickými nástrahami, které musí být aplikovány plošně ve stejném časovém období. Jedná se přitom o jednorázovou aplikaci nástrah ve všech prostorách v objektu, včetně míst, kde výskyt shledán ještě nebyl (např. byt. jednotky v panelových domech ) po provedení zásahu dělnice donášejí nástrahu do hnízda, krmí jí královnu a larvy a postupně pak dochází k intoxikaci a zničení celé kolonie při použití nástrah je nutné dodržovat jejich dávkování a zásahy provádět pouze v topné sezóně !! K vyhubení celé kolonie by pak mělo dojít během 3 – 8 týdnů od provedení zásahu

NONSTOPPohotovost
608 879 263

Rady a články

Proč odbornou firmu?

Hubení škůdců - udělat si sám nebo pověřit odbornou firmu? Rozhodnutí je často závislé na nákladech! Z důvodů…

číst dál

Poptávka